Generale beschrijvinge vande Capitanie Paraiba (Herckmans 1879)
Autor: Herckmans, Elias
Data: 1879
Título: Generale beschrijvinge vande Capitanie Paraiba
Detalhes:

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap
2, p. 318-367

This site is part of the Etnolinguistica.Org network.
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.